Nieuwe website binnenkort online

Immo K&E Vermeulen bvba
Kapellestraat 47 - 2630 Aartselaar
BE0893.679.113

Derdenrekening Fortis BE93 0018 5316 2667
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

ERKEND VASTGOEDMAKELAAR-BEMIDDELAAR BIV 500.918

Immo K&E Vermeulen bvba is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Land van toekenning: België
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel